Kwaliteitsnormen

Centrum voor Hypnotherapie het Groene Hart voldoet aan de kwaliteitseisen die worden gesteld door mijn beroepsvereniging het NBVH;  de koepelorganisatie het RBCZ en de Samenwerkende PDS-Therapeuten.

Spreekt u mij gerust aan als u ergens ontevreden over bent zodat we samen kunnen kijken of we tot een bevredigende oplossing van uw klacht kunnen komen. Lukt dit  niet dan kunt u terecht bij de geschilleninstantie SCAG waarbij ik ben aangesloten.