Opvoedopstellingen

Opvoedopstellingen zijn geheel nieuwe manieren om opvoedkundige vraagstukken te benaderen. Een opvoedopstelling geeft op een veel diepere laag informatie over het gedrag van kinderen, de relatie tussen ouders en kinderen en over opvoedkundige thema’s. De ervaring leert dat we bij extreem gedrag en emoties in een gezin naar de oorzaak, die in de onderlaag ligt, moeten kijken. Opvoedopstellingen

Voor iedere ouder een unieke opstelling!

Met opvoedopstellingen kijken we naar wat er in de onderliggende dynamiek speelt in het opvoedvraagstuk, de relatie tussen jou en je kind.

(zie voor uitgebreide achtergrond informatie, Individuele Opvoedopstellingen met ouders. Geschreven door Marianne Langemeijer, ontwikkelaar individuele opvoedopstellingen).
Via jou als ouder kijken we naar wat er voor jou en voor je kind op een diepere laag speelt. Zo weten we wat jij nodig hebt en wat je kind nodig heeft. Met behulp van vloertegels, in verschillend kleuren en maten, leg jij al je gezinsleden neer op de grond en je neemt je eigen plaats in; zo sta je letterlijk in de dynamiek van je gezin. Je voelt precies hoe de verhoudingen zijn, naar je kind(eren), naar je partner en wat daarin speelt t.a.v. de opvoedvraag.

Hoe je dit neerlegt zegt meer over een dieper innerlijk beeld dan je met je denken zou kunnen bedenken. Het is een andere waarheid die je ook leeft in je gezin. Dit innerlijk beeld spreekt meer dan duizend woorden. Je herkent het en de puzzelstukjes vallen op zijn plaats; je begrijpt nu waar je zoektocht eigenlijk mee te maken heeft. Bijvoorbeeld, wat maakt jou of je kind nu zo boos, of waarom is het zo moeilijk om grenzen aan te houden.

Als we dan weten hoe het precies in elkaar steekt kunnen we ook stappen nemen richting de oplossing. Deze oplossingen zijn fundamenteel en blijvend.
De veranderingen die ontstaan hebben een ‘domino effect’ op het gedrag van je kind.

En voor jou: opvoeden wordt ontspannen!
De relatie tussen ouder en kind krijgt vruchtbare grond waarop met alle kennis verder gebouwd kan worden en dan ook stand houdt.